Резултатите от търсенето ви

Правно обслужване

Покупко-продажбата на имот е добре уреден правен въпрос с установени правила и процедури, които защитават собствеността и другите вещни права и гарантират фактическото придобиване и неприкосновеност на недвижимата собственост.

Ние предлагаме

  • Консултации по правни въпроси;
  • Съдействие при подготовката на документите, необходими за покупката или продажбата на имот
  • Проверки на собствеността
  • Проверки за тежести
  • Подготовка на предварителни договори и нотариални актове за покупко-продажба
  • Данъчни консултации
  • Изготвяне на различни видове договори
  • Проверка на всички документи по сделката

Работим с едни от най-добрите адвокати и нотариуси в града!

Сравняване на обяви